Sections

Recent Chat Log

Time Position Name Message
May 26, 2018 4:40:53 am 639  Sniper /server
May 26, 2018 3:22:20 am 27  Armaghedon i dont hawet whith knife
May 26, 2018 3:20:54 am 104  0013 ysdkflskfjlnalknfakn
May 26, 2018 3:20:34 am 27  Armaghedon no
May 26, 2018 3:15:51 am 104  0013 hahahaha
May 26, 2018 3:12:12 am 104  0013 bg
May 26, 2018 3:12:10 am 104  0013 bgt
May 26, 2018 3:10:25 am 104  0013 trv
May 26, 2018 3:10:22 am 104  0013 rt v
May 26, 2018 3:09:11 am 84  BArto Br :D
May 26, 2018 3:08:54 am 104  0013 yes
May 26, 2018 3:07:47 am 84  BArto Br gg
May 26, 2018 3:07:44 am 104  0013 gg
May 26, 2018 3:07:41 am 104  0013 gg
May 26, 2018 3:05:52 am 84  BArto Br gg
May 26, 2018 3:05:47 am 104  0013 Gg
May 26, 2018 3:05:21 am 104  0013 ff
May 26, 2018 3:05:07 am 104  0013 ff
May 26, 2018 3:05:06 am 104  0013 ff
May 26, 2018 3:05:05 am 104  0013 ff
May 26, 2018 3:05:04 am 104  0013 ff
May 26, 2018 3:05:03 am 104  0013 ff
May 26, 2018 3:05:01 am 104  0013 gogogogogog
May 26, 2018 3:02:17 am 104  0013 man!!!!!!!!
May 26, 2018 3:00:53 am 104  0013 nom mice 2
May 26, 2018 3:00:39 am 104  0013 man
May 26, 2018 2:59:49 am 104  0013 oops
May 26, 2018 2:58:49 am 84  BArto Br hi 0013
May 26, 2018 2:58:36 am 104  0013 hi arma and forestt
May 26, 2018 2:58:25 am 104  0013 hi ar
May 26, 2018 2:54:59 am 84  BArto Br boom
May 26, 2018 2:47:40 am 84  BArto Br tks for saved me arma
May 26, 2018 2:46:22 am 84  BArto Br lool
May 26, 2018 2:39:24 am 27  Armaghedon go
May 26, 2018 2:33:40 am 806  Mr. Ness cay
May 26, 2018 2:33:08 am 570  dino zock d kasdjis
May 26, 2018 2:31:38 am 84  BArto Br lol
May 26, 2018 2:30:07 am 84  BArto Br fuck
May 26, 2018 2:29:10 am 84  BArto Br its is afraid
May 26, 2018 2:28:59 am 27  Armaghedon fuck
May 26, 2018 2:28:57 am 84  BArto Br hahhahlol
May 26, 2018 2:21:44 am 84  BArto Br 1o hp
May 26, 2018 2:16:09 am 84  BArto Br lol
May 26, 2018 2:16:00 am 27  Armaghedon ha ha
May 26, 2018 2:14:41 am 84  BArto Br hi armaghedon
May 26, 2018 2:02:58 am 84  BArto Br hi all
May 25, 2018 11:51:17 pm 130  WHX | Honx wow
May 25, 2018 11:51:10 pm 104  0013 11 hits
May 25, 2018 9:33:22 pm -  seba /server
May 25, 2018 9:14:03 pm 69  jesus ta matare
May 25, 2018 9:13:58 pm 69  jesus jaja
May 25, 2018 9:13:49 pm 14  Alan jaja chauu tontoooo
May 25, 2018 9:12:47 pm 69  jesus dale
May 25, 2018 9:12:40 pm 14  Alan chauu vibi
May 25, 2018 9:12:34 pm 69  jesus jaja
May 25, 2018 9:12:27 pm 14  Alan contesta
May 25, 2018 9:12:24 pm 14  Alan pelotudoo
May 25, 2018 9:12:10 pm 14  Alan sabes entrar en agao
May 25, 2018 9:11:54 pm 14  Alan mira entra
May 25, 2018 9:11:12 pm 14  Alan esperaa
May 25, 2018 9:10:58 pm 14  Alan jeeuss
May 25, 2018 9:10:47 pm 14  Alan dalee
May 25, 2018 9:10:44 pm 14  Alan aasi jugamis en otra
May 25, 2018 9:10:38 pm 14  Alan ip
May 25, 2018 9:10:34 pm 14  Alan que te pasu un io
May 25, 2018 9:10:27 pm 14  Alan espera e
May 25, 2018 9:09:18 pm 14  Alan noo ja
May 25, 2018 9:08:23 pm 14  Alan que puto
May 25, 2018 9:07:19 pm 69  jesus yo queria jugar
May 25, 2018 9:07:10 pm 14  Alan todo al reves jajajjaja
May 25, 2018 9:07:02 pm 14  Alan anda jajaja
May 25, 2018 9:06:58 pm 508  LilZan imback
May 25, 2018 9:06:16 pm 14  Alan pasate
May 25, 2018 9:06:10 pm 69  jesus deja ami
May 25, 2018 9:06:09 pm 14  Alan vuiste
May 25, 2018 9:05:52 pm 508  LilZan jesus
May 25, 2018 9:05:34 pm 14  Alan no me dejo mas
May 25, 2018 9:05:17 pm 508  LilZan wt
May 25, 2018 9:05:12 pm 14  Alan bi ne deji nas
May 25, 2018 9:05:11 pm 508  LilZan :)
May 25, 2018 9:04:48 pm 508  LilZan wow
May 25, 2018 9:04:17 pm 69  jesus que mierda soy
May 25, 2018 9:03:01 pm 508  LilZan wow
May 25, 2018 9:02:12 pm 69  jesus armas
May 25, 2018 9:02:06 pm 69  jesus alan sin cuchillo
May 25, 2018 9:01:19 pm 69  jesus armas
May 25, 2018 9:01:17 pm 508  LilZan n1
May 25, 2018 9:00:36 pm 69  jesus knifen
May 25, 2018 9:00:34 pm 508  LilZan :V
May 25, 2018 9:00:32 pm 45  cl.sAm - Life* :D
May 25, 2018 9:00:31 pm 508  LilZan wow
May 25, 2018 8:59:48 pm 69  jesus yes
May 25, 2018 8:59:46 pm 508  LilZan hp?
May 25, 2018 8:59:45 pm 508  LilZan alan
May 25, 2018 8:59:44 pm 45  cl.sAm - Life* where is knife?
May 25, 2018 8:59:40 pm 45  cl.sAm - Life* wtf?
May 25, 2018 8:59:05 pm 45  cl.sAm - Life* if y wont shoot i dont shoot back
May 25, 2018 8:59:05 pm 69  jesus knifen
May 25, 2018 8:59:02 pm 508  LilZan this puto hahaha
May 25, 2018 8:58:55 pm 45  cl.sAm - Life* this puto shoot me
May 25, 2018 8:58:47 pm 14  Alan por putoo
May 25, 2018 8:58:44 pm 45  cl.sAm - Life* :D
May 25, 2018 8:58:43 pm 14  Alan que putooo
May 25, 2018 8:58:12 pm 14  Alan yess
May 25, 2018 8:58:07 pm 45  cl.sAm - Life* go knife?
May 25, 2018 8:56:11 pm 69  jesus hahaah
May 25, 2018 8:56:09 pm 508  LilZan gg
May 25, 2018 8:53:45 pm 508  LilZan fuck
May 25, 2018 8:53:31 pm 508  LilZan `-`
May 25, 2018 8:53:28 pm 508  LilZan stjc,k
May 25, 2018 8:51:21 pm 17  [Jl]mishania lul
May 25, 2018 8:50:47 pm 69  jesus hahah te descubri tu guarida
May 25, 2018 8:49:15 pm 69  jesus hooo en la pere estaba alan
May 25, 2018 8:48:17 pm 69  jesus la pare
May 25, 2018 8:48:03 pm 69  jesus me disparo
May 25, 2018 8:47:49 pm 69  jesus amigos la para me mato
May 25, 2018 8:47:03 pm 41  SR.MISTERIO toma no c u
May 25, 2018 8:46:56 pm 41  SR.MISTERIO que jsso
May 25, 2018 8:46:13 pm 45  cl.sAm - Life* omg
May 25, 2018 8:45:34 pm 17  [Jl]mishania lul
May 25, 2018 8:45:34 pm 41  SR.MISTERIO porra
May 25, 2018 8:45:33 pm 41  SR.MISTERIO ,orraq
May 25, 2018 8:44:45 pm 17  [Jl]mishania fucl
May 25, 2018 8:41:59 pm 41  SR.MISTERIO tudo bom ?w
May 25, 2018 8:41:48 pm 14  Alan quee
May 25, 2018 8:41:40 pm 41  SR.MISTERIO alannn
May 25, 2018 8:41:31 pm 14  Alan no jaja
May 25, 2018 8:39:18 pm 69  jesus ganamos
May 25, 2018 8:37:45 pm 14  Alan misterio ja
May 25, 2018 8:37:44 pm 45  cl.sAm - Life* :D
May 25, 2018 8:37:39 pm 172  Glory #USA yeahbish
May 25, 2018 8:37:00 pm 172  Glory #USA /server
May 25, 2018 8:35:38 pm 69  jesus hahaha\
May 25, 2018 8:33:55 pm 69  jesus jugemos todos con cuchillo
May 25, 2018 8:30:28 pm 172  Glory #USA /top15
May 25, 2018 8:30:16 pm 111  Wilson /ra
May 25, 2018 8:28:44 pm 69  jesus amigos con cuhillo knifen
May 25, 2018 8:28:17 pm 172  Glory #USA sure
May 25, 2018 8:28:13 pm 172  Glory #USA KNIFE
May 25, 2018 8:28:05 pm 35  WAEL DZ knife ok all ?
May 25, 2018 8:27:07 pm 172  Glory #USA fcuk
May 25, 2018 8:26:09 pm 14  Alan jesus dale pelotudo
May 25, 2018 8:25:14 pm 14  Alan ahora sii eh ninguno se salva
May 25, 2018 8:24:00 pm 69  jesus sukyn00b sin cuchillo
May 25, 2018 8:23:35 pm 69  jesus cuhillo
May 25, 2018 8:23:33 pm 111  Wilson fuck map
May 25, 2018 8:23:20 pm 172  Glory #USA MY FAV MAP
May 25, 2018 8:23:06 pm 1  WHX | sukyn00b too big of a map
May 25, 2018 8:22:28 pm 69  jesus hahaha
May 25, 2018 8:22:17 pm 36  blaze no, you.
May 25, 2018 8:22:14 pm 172  Glory #USA I NOSCOPED SOMEONE 50 meters away
May 25, 2018 8:22:11 pm 111  Wilson stupid
May 25, 2018 8:22:04 pm 172  Glory #USA HOLY SHEET
May 25, 2018 8:22:04 pm 36  blaze HAHAHAHAHAHA
May 25, 2018 8:22:02 pm 36  blaze WHAT?!
May 25, 2018 8:21:25 pm 69  jesus amigos con cuhiloo o con armas
May 25, 2018 8:21:21 pm 111  Wilson sww1
May 25, 2018 8:21:14 pm 36  blaze and spray n pray
May 25, 2018 8:21:10 pm 36  blaze imma just go rambo
May 25, 2018 8:21:06 pm 172  Glory #USA LOL
May 25, 2018 8:20:49 pm 36  blaze hard*
May 25, 2018 8:20:48 pm 36  blaze its had
May 25, 2018 8:20:47 pm 36  blaze but w 500ms
May 25, 2018 8:20:40 pm 36  blaze once
May 25, 2018 8:20:39 pm 36  blaze i did
May 25, 2018 8:20:35 pm 111  Wilson suck
May 25, 2018 8:20:34 pm 1  WHX | sukyn00b i don't thin you hit him
May 25, 2018 8:20:33 pm 36  blaze WHAT???????????????????????????????
May 25, 2018 8:20:29 pm 1  WHX | sukyn00b wow
May 25, 2018 8:20:04 pm 69  jesus ayuda amigo
May 25, 2018 8:19:35 pm 69  jesus ve es mejor el cuchillo
May 25, 2018 8:19:30 pm 36  blaze i lag :(
May 25, 2018 8:19:17 pm 172  Glory #USA That peak thou
May 25, 2018 8:19:05 pm 1  WHX | sukyn00b im not
May 25, 2018 8:19:00 pm 35  WAEL DZ say me admin
May 25, 2018 8:18:59 pm 36  blaze lol
May 25, 2018 8:18:55 pm 1  WHX | sukyn00b lol..he almost got you again
May 25, 2018 8:18:52 pm 35  WAEL DZ hi suky
May 25, 2018 8:18:49 pm 172  Glory #USA LOL
May 25, 2018 8:18:44 pm 1  WHX | sukyn00b oh crap...points are back
May 25, 2018 8:18:33 pm 172  Glory #USA Really?
May 25, 2018 8:18:04 pm 36  blaze not bad id say
May 25, 2018 8:18:00 pm 36  blaze i gained 57
May 25, 2018 8:17:40 pm 36  blaze lol
May 25, 2018 8:17:32 pm 35  WAEL DZ lol
May 25, 2018 8:17:31 pm 172  Glory #USA HAHAHAHHA
May 25, 2018 8:17:31 pm 69  jesus grasias
May 25, 2018 8:17:30 pm 172  Glory #USA HE GOT STUCKED
May 25, 2018 8:17:26 pm 172  Glory #USA LOL
May 25, 2018 8:17:24 pm 36  blaze karma is abitch
May 25, 2018 8:17:18 pm 36  blaze if jesus is in there
May 25, 2018 8:16:55 pm 36  blaze but was typing
May 25, 2018 8:16:52 pm 36  blaze he prob thought i was afk
May 25, 2018 8:16:45 pm 1  WHX | sukyn00b LOL
May 25, 2018 8:16:44 pm 36  blaze smart
May 25, 2018 8:16:38 pm 1  WHX | sukyn00b whoa...he almost drowned you
May 25, 2018 8:16:31 pm 36  blaze lol
May 25, 2018 8:16:28 pm 36  blaze çás+
May 25, 2018 8:16:24 pm 1  WHX | sukyn00b you finally got 1
May 25, 2018 8:16:17 pm 1  WHX | sukyn00b lol

Admin Options: